Villkor vid betalning och bokning av säsongsbåtplats i Stegeborgs Hamn

Dessa villkor gäller mellan Stegeborgs Egendom AB och den som själv eller genom annan person bokar/betalar båtplats i Stegeborgs Hamn. Beställaren/betalaren anges som ”Kund” i villkoren. Leverantören anges som ” Stegeborgs Hamn”, ”Vi”, ”Stegeborgs Egendom” eller ” Stegeborgs Egendom AB”. Bokningen/betalningen gäller hyra av båtplats i Stegeborgs Hamn. Kunder/gäster i Stegeborgs Hamn är skyldiga att följa Stegeborgs Hamns "Ordningsregler för hamnen", detta dokument finns i sin helhet på www.Stegeborg.se Kunder/gäster som inte följer dessa föreskrifter har Stegeborgs Egendoms personal rätt att avvisa från området.

Bokning och betalning för privatperson

För att boka båtplats/betala båtplats på webbsidan här krävs att kunden är minst 18 år fyllda. För att kunna genomföra betalningen av avgiften krävs det ett bankkort (VISA eller Mastercard) eller Bank-id och Swish.

Bokning av plats

I priset ingår hyra av vald båtplats för en säsong 1 april till 15 november. Vinterförvaring ingår ej.

Betalning/Bokningsbekräftelse

Vid mottagande av bokningsbekräftelsen skall denna kontrolleras, så att alla uppgifter stämmer. Det åligger kunden/beställaren att ansvara för att uppgifterna på bokningsbekräftelsen är korrekta. Bokningsbekräftelse skickas via e-post och som textmeddelande (SMS). I händelse av fel skall Stegeborgs Egendom AB kontaktas inom 7 dagar från mottagandet av bekräftelsen.

Betalning av bokning

Betalning sker direkt, även vid bokning.

Avbokning av bokad plats.

Avbokning med återbetalning kan endast ske före den 1 mars. Efter detta datum återbetalas ej säsongshyresavgiften.

Ansvar för egendom/vållande av skada

Användandet av personuppgifter

Genom att använda denna hemsida godkänner du också Hamnsystem Sverige ABs Data Policy

Avtalsbrott

Detta är ett avtal upprättat mellan kunden (beställaren) och Stegeborgs Egendom AB. Avtalet upphör att gälla med omedelbar verkan om: Om avtalsbrott inträffar måste kunden/gästerna i sällskapet omedelbart flytta från området. Vid förstörelse eller störande uppträdande kan skadestånd krävas av kunden.

Force majeure

Vid krig, naturkatastrofer, strejk och andra händelser som är att betrakta som force majeure kan Stegeborgs Egendom AB upphäva avtalet, varvid kunden med gäster snarast skall underrättas. Stegeborgs Egendom är i sådana fall skyldig att betala tillbaka det belopp som betalats, med undantag för den nytta som har dragits av platsen.

Stegeborgs Egendom AB
Org.nummer: 556390-9463

Stegeborgs Egendom AB
Stegeborg
Söderköping
Betal- och bokningssystem från Hamnsystem.se